Informointi tietojen käsittelystä

Tietosuojaseloste
A-Taksi Oy

A-Taksi Oy on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttä ja käsittelemään henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Kuvaamme tässä tietosuojaselosteessa, miten henkilötietoja kerätään, käsitellään ja suojataan.
Tietojen kerääminen
Keräämme tietoja muun muassa silloin, kun
• Annat meille palautetta tai jätät yhteydenottopyynnön
• Käytät palveluitamme
• Osallistut markkinointikampanjaamme tai järjestämäämme markkinointi- tai mielipidetutkimukseen

Millaista tietoa keräämme?

Keräämämme tieto pohjautuu niihin tietoihin, joita olet yrityksellemme itse välittänyt. Tällaisia tietoja ovat mm. etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, sekä tilaukseen ja laskutukseen liittyvät tiedot.
Keräämme

• sähköisten palveluiden rekisteröintitiedot, kuten käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä muut vastaavat turvallisuustiedot
• asiakassuhdetietoja muun muassa taksikorttihankintoihin ja myyntipalvelun kautta tehtyihin taksitilauksiin
• asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot

Mihin tietoja käytetään?

Käsittelemme tietoja liiketoiminnan tarpeisiin esimerkiksi tilaamiesi palveluiden tai tuotteiden toimittamiseksi, muun sopimuksen toteuttamiseksi tai palautteiden käsittelyyn.
Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Emme säilytä tietoja kauemmin kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi sekä mahdollisen muun pakottavan lainsäädännön, kuten kirjanpitolainsäädännön noudattamiseksi. Tietojen säilytysaikaan vaikuttaa myös esimerkiksi se, missä yhteydessä ja mitä tarkoitusta varten tieto on kerätty.

Ketkä voivat käsitellä tietojasi ja luovutammeko niitä kolmansille tahoille?

Tietoja käsittelee vain henkilökunta. Voimme luovuttaa tietoja viranomaisille lainsäädännön näin velvoittaessa. Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Miten voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn?

Sinulla on oikeus vaikuttaa tietojesi käsittelyyn seuraavilla tavoilla:

• Sinulla on oikeus pyytää pääsyä sinua itseäsi koskeviin tietoihin tai saada vahvistus siitä, että emme käsittele sinua koskevia tietoja (tarkastusoikeus). Voit tehdä tarkastuspyynnön lähettämällä meille kirjallisen ja allekirjoitetun tarkastuspyynnön alla mainittuun rekisterinpitäjän osoitteeseen. Tietyissä tilanteissa sinulla on myös oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot sähköisessä muodossa, jolloin voit halutessasi siirtää ne myös toiselle rekisterinpitäjälle (oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen).
•Sinulla on oikeus tietojen oikaisemiseen (oikeus tietojen oikaisemiseen). Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli tietosi ovat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset, sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan tai täydentämään tiedot. Tietyissä tilanteissa sinulla saattaa olla oikeus käsittelyn rajoittamiseen (oikeus käsittelyn rajoittamiseen). Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli kiistät tietojesi paikkaansa pitävyyden, sinulla on oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä siksi ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojesi paikkansapitävyyden.
•Sinulla on oikeus saada tietosi poistetuksi tietyissä tilanteissa, esimerkiksi silloin, jos henkilötietojesi käsittely ei enää ole tarpeellista niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin, tai jos henkilötietojesi käsittely on perustunut suostumukseen ja haluat peruuttaa suostumuksesi, eikä henkilötietojesi käsittelylle ole muuta perustetta (oikeus tulla unohdetuksi).

Henkilötietojesi suojaaminen

Henkilötietojasi käsittelevät vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä vuoksi tarpeen käsitellä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin. Taxidatalla on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvallisuuskäytännöt ja prosessit turvaamassa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä. Tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt. Palvelimet ovat vahvasti suojattuja. Ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa on tehty kirjalliset sopimukset, jotka edellyttävät tietojen luottamuksellista käsittelyä ja suojaamista.
Tietosuojaselosteen päivittäminen

Kehitämme käytäntöjämme ja palvelujamme jatkuvasti, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta tarvittaessa. Myös muutokset soveltuvassa lainsäädännössä tai sen tulkinnoissa voivat aiheuttaa muutoksia tietosuoja- selosteessamme. Tietosuojaselosteemme löytyy aina verkkopalveluistamme. Suosittelemme tarkistamaan tietosuojaselosteen sisällön säännöllisesti.

Yhteystiedot tietojesi käsittelyä koskevissa asioissa

A-Taksi Oy

Sähköposti: info@a-taxi.fi